Garanties van Oorsprong

De Garanties van Oorsprong zijn certificaten. Hierin staat aangegeven waar, wanneer en uit welke duurzame bron de stroom is opgewekt.