Aanvraag publieke laadpaal Amsterdam

Aanvraag publieke laadpaal Amsterdam

Voor een aanvraag moet je auto minimaal 45km volledig elektrisch bereik hebben (volgens Europese Typegoedkeuring)

Dit document dient ondertekend te zijn (tenzij het een kentekenbewijs betreft) en op naam van de berijder te staan. 
Vattenfall neemt uitsluitend plaatsingsverzoeken in behandeling die zijn ingediend door de berijder zelf.


 Locatie laadpunt

Vul hier de gegevens in van het adres waar je een laadpunt wil aanvragen


 

Tijdsslot

 • Je bezit een volledig elektrisch personen - of bedrijfsvoertuig met vier wielen (of meer) voorzien van een Europese typegoedkeuring of een plug-in hybride motorvoertuig met vier wielen (of meer) dat minimaal beschikt over een bereik van ten minste 30 volledig elektrisch aangedreven kilometers en een maximum snelheid heeft van ten minste 60 km/h en tevens is voorzien van een Europese typegoedkeuring.
 • Je woont of werkt in de gemeente waarvoor je een plaatsingsverzoek indient.
 • Je beschikt niet over de mogelijkheid om je voertuig op privéterrein te parkeren.
 • Voor de precieze locatie wordt onder meer gekeken naar de technische haalbaarheid, zichtbaarheid en de ligging ten opzichte van de andere punten.
 • Indiener gaat akkoord met het gegeven dat laadgegevens (geanonimiseerde data ) worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, uitgevoerd in opdracht van-, of met toestemming van de gemeente Amsterdam.
 • Per elektrisch voertuig  kan maximaal één uitbreidingsverzoek worden ingediend in combinatie met het aanvraagadres.

Naast bovenstaande eisen worden bij de uitbreiding van het openbare laadnetwerk onderstaande afwegingen meegewogen  in het besluit om tot plaatsing over te gaan:

 • Laadlocaties  binnen 300 meter (loopafstand): Indien  al  één of meer laadlocaties  aanwezig zijn in de nabijheid, wordt hiernaar verwezen indien de bezetting van deze laadobjecten <50% (over 24 uur) bedraagt.>
 • Laadlocaties in procedure: indien in de buurt al nieuwe laadlocaties in procedure zijn (na akkoord gemeente) kan hiernaar verwezen worden.
 • Bezetting: Check op bezetting van dichtstbijzijnde laadlocaties (data). Bij hoge bezetting ≥ 50% - positief advies, indien ‘voorkeurs time-slot’ van het verzoek gelijk valt met de ‘laadpiek’ van de laadlocatie(s) in de buurt (data).
 • Afgewezen verzoeken: Als er meerdere afgewezen verzoeken (verzoeken in portefeuille) in de buurt zijn, kan het nieuwe verzoek een overweging zijn om een nieuwe laadlocatie voor te stellen. Een nieuw verzoek gekoppeld aan een FEV weegt zwaarder voor een positief advies dan voor een PHEV en/of E-REV.
 • Op basis van efficiënt (openbare) ruimtegebruik en data met betrekking tot verbruik, bezetting etc. kan de gemeente Amsterdam kiezen voor het uitvragen van een laadplein.