1. Over Vattenfall
  2. We werken samen

We werken samen

We werken samen met bedrijven, organisaties en overheden om onze ambitie, fossielvrij leven binnen één generatie, mogelijk te maken. Zo maken we in Zweden staalproductie met waterstof mogelijk, werken we toe naar fossielvrije biodiesel en zetten we vol in op elektrisch vervoer.

Op naar fossielvrije diesel

Transport stoot veel CO2 uit. Onder andere bij de verbranding van brandstoffen. Daarom werken we in Zweden toe naar fossielvrije biodiesel, samen met de Zweedse oliemaatschappij PREEM. Onze ambitie is flink: we willen uiterlijk in 2030 vijf miljoen kubieke meter fossielvrije diesel maken van fossielvrije waterstof.

En we gaan verder. Met de Zweedse autofabrikant Volvo en mijnbouwbedrijf Kaunis Iron doen we nu bijvoorbeeld onderzoek naar de mogelijkheid om ook vrachtwagens in extreme winterkou te elektrificeren.

Elektrisch vervoer

Door benzine en diesel meer en meer te vervangen door stroom kunnen we winst boeken voor het milieu. Daarom stoppen we veel geld en aandacht in elektrisch rijden. En we maken grote sprongen. Echt trots zijn we op ons oplaadnetwerk InCharge. Je vindt onze laadpunten in steden, bij McDonald’s, op de zaak en bij steeds meer mensen thuis. En op je telefoon, als je de InCharge app downloadt. Hierop zie je precies waar je laadpunten vindt.

Elektrisch laden met InCharge

Met de Vattenfall InCharge laadpas kun je inmiddels laden bij ruim 180.000 laadpunten. Verspreid over Nederland, Duitsland, Zweden en Noorwegen. En de komende jaren breiden we ons oplaadnetwerk steeds verder uit.

We werken samen

We werken samen met bedrijven, organisaties en overheden aan fossiele vrijheid. Zo zorgen we er met het Amsterdamse gemeentelijk vervoersbedrijf (GVB) voor dat naast trams, straks ook bussen en de pontjes volledig elektrisch zijn én op groene stroom. Ook voorzien we de gebouwen, zoals die van ING en Naturalis van stadswarmte. En dat is mooi. Maar we doen meer samen. We delen kennis en werken aan onderzoek over verduurzaming en de versnelling van de energietransitie. Zo werken we vandaag samen met de generatie van morgen.

Het stroometiket: hier zie je waar je stroom vandaan komt

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom in 2022 is opgewekt. Je ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Bij Vattenfall NL Consumenten & MKB is 100% van de stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen in Nederland.

Bekijk ons stroometiket

We helpen bedrijven en industrieën

We werken internationaal samen met bedrijven, industrieën en overheden. De staalindustrie is op dit moment bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ongeveer 7% van alle CO2-uitstoot wereldwijd. Dat is enorm. De winst die daar te behalen is, is dat dus ook. Om te beginnen heb je kolen nodig om het ijzer uit ijzererts te winnen. Dat betekent een flinke aanslag op onze fossiele grondstoffen (kolen) en tegelijkertijd veel CO2-uitstoot. Daarom ontwikkelen we in ons Zweedse project HYBRIT een techniek met waterstof die deze kolen overbodig maakt.

Bij het maken van staal is bovendien enorm veel hitte nodig. De verwachting is dat we straks ook het aardgas dat daarvoor nodig is, kunnen vervangen door waterstof. Zo werken we toe naar fossielvrije productie van staal. Een revolutie.

In HYBRIT maken we staal met waterstof mogelijk

HYBRIT is een samenwerking tussen het Zweedse mijnbouwbedrijf LKAB, de Zweedse staalfabrikant SSAB en Vattenfall. En de laatste testresultaten zien er goed uit: het sponsijzer is van een betere kwaliteit dan ijzer geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen en bij dit productieproces komt vrijwel geen CO2 vrij. De verwachting is dat het product vanaf 2026 de markt op kan.

Meer over Hybrit

Verminder de CO2-uitstoot met waterstof

Waterstof is vrijwel overal in overvloed aanwezig en zou fossiele brandstoffen kunnen vervangen in tal van industriële processen, materialen en producten, waardoor de CO2-uitstoot zou kunnen worden verminderd. Maar pas nu komen de productie en het gebruik van waterstof serieus op gang.

Bekijk de 5 manieren

Zo bereiken we ons doel