1. MKB
  2. Subsidies
  3. DUMAVO -subsidie: speciaal voor maatschappelijk vastgoed

DUMAVA: subsidie voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

3 oktober gaat de nieuwe subsidieregeling DUMAVA in. Dit is een subsidie voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Denk aan scholen, zorginstellingen, rijksmonumenten en cultuurinstellingen. Tot 30% van de projectkosten wordt vergoed.

Wie komen in aanmerking?

De subsidie is bedoeld voor organisaties die in het bezit zijn van maatschappelijke vastgoed, zoals:

  • Onderwijsinstellingen
  • Decentrale overheden
  • Zorginstellingen
  • Culturele instellingen
  • Rijksmonumenten (geen woningen)
  • Religieuze instellingen
  • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum
  • Sportinstellingen die geen gebruikmaken van de Bosa-regeling

Waarvoor krijg ik subsidie?

Je kunt subsidie krijgen voor elke stap van het verduurzamingstraject. Van het energieadvies, de maatregelen die je treft tot de aanvraag van het energielabel. Onder de gedekte maatregelen vallen onder andere groene daken, warmtepompen en isolatie. Bekijk hier de volledige lijst van de RVO.

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Dat ligt eraan of u 1 of meerder maatregelen neemt of een allesomvattend project uitvoert.

1 tot 3 maatregelen

Neem je 1 tot 3 maatregelen, dan wordt 30% van je kosten worden vergoed. Het minimum subsidiebedrag is € 5.000. Dat betekent dat je minimaal € 25.000 investeert

Project

Bij een allesomvattend project wordt 30% van de projectkosten vergoed. Het minimale subsidiebedrag is € 25.000. Dit betekent dat je projectkosten minimaal € 83.333 bedragen.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Vanaf 3 oktober kan je met eHerkenning een subsidieaanvraag doen op de site van de RVO. Hier lees je ook alle aanvullende voorwaarden en waar je aanvraag aan moet voldoen. 

Je subsidie geregeld van aanvraag tot verantwoording

Een geslaagde subsidieaanvraag zorgt voor een optimaal rendement op je investering. De experts van Subsidiebureau Nederland weten precies hoe je van een aanvraag een succes maakt. Als je wilt, regelen ze het hele traject. Van de aanvraag tot de verantwoording achteraf. Zo neemt de slagingskans toe, en je administratielast af. 

Doe een gratis intake

Waarom deze regeling?

In Nederland hebben we veel maatschappelijk vastgoed. Dit zijn vaak gebouwen met een voorbeeldfunctie. De verduurzaming hiervan is belangrijk voor het behalen van de doelen in het Klimaatakkoord. Met deze regeling stimuleert de overheid organisatie om tot actie over te gaan. Duurzame maatregelen zorgen voor een besparing op de energiekosten en lagere CO₂-uitstoot. Ook worden we zo minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. 

Lees verder