Subsidies voor duurzame energieproductie en innovatie

Met subsidies moedigt de overheid ondernemers aan om duurzame energie te produceren. Ook zijn er regelingen die het onderzoek naar de energie van morgen verder helpen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)

Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen zoals zon, wind en water en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.

Welke vormen van duurzame energie komen in aanmerking voor SDE+?

Je kunt subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van duurzame energie:

 • Duurzame elektriciteit
 • Duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit
 • Groen gas

Hoe maak je gebruik van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie+?

Vanaf 2014 vraagt de overheid je een haalbaarheidsstudie van je project te maken. Bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 NM³/uur dien je deze studie bij jouw subsidieaanvraag toe te voegen. De haalbaarheidsstudie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • Exploitatieberekening
 • Berekening van het projectrendement
 • Onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Stimuleringsregeling Duurzame Energie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op de website van de RVO check je binnen enkele minuten of je duurzame energieproductie in aanmerking komt voor SDE+. Je leest hier ook wanneer je jouw aanvraag kunt indienen.

Subsidie voor onderzoek naar innovatieve vormen van energie (EOS)

Energie Onderzoek Subsidie (EOS) wordt verstrekt aan bedrijven en kennisinstellingen die onderzoek doen naar innovatieve vormen van energie. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dien je een projectplan in bij de RVO. Je maakt dan kans op financiële steun. Er zijn 5 EOS-regelingen waarbij MKB-ondernemingen 10% extra subsidie ontvangen. Als een MKB onderneming deelneemt aan een project wordt in veel gevallen 25% van het subsidiebedrag bij de opstart voorgeschoten.

Welk typen projecten komen in aanmerking voor Energie Onderzoek Subsidie?

Er zijn verschillende EOS-regelingen. Op welke regeling je een beroep kunt doen, hangt af van het type project:

 • Nieuw Energie Onderzoek (EOS NEO): Subsidie voor nieuw energieonderzoek dat bijdraagt aan een betrouwbare, schone en betaalbare energiehuishouding
 • Lange Termijn (EOS LT): Subsidie voor onderzoekers met plannen die op termijn bijdragen aan een duurzame energiehuishouding
 • Korte Termijn Onderzoek (EOS KTO): Deze regeling ondersteunt onderzoek en ontwikkeling van technologieën die passen binnen de 5 aandachtsgebieden van EOS
 • Demonstratie (EOS DEMO): Subsidie voor projecten die nieuwe of vernieuwende technologieën demonstreren

De aandachtsgebieden van Energie Onderzoek Subsidie zijn:

 • Energie-efficiency in de industriële en agrarische sector
 • Biomassa
 • Nieuw gas/schoon fossiel
 • Gebouwde omgeving
 • Opwekking en netten

Hoe vraagt je Energie Onderzoek Subsidie aan?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Energie Onderzoek Subsidie (EOS) uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op de website van de RVO check je binnen enkele minuten of je project in aanmerking komt voor EOS. Je leest hier ook wanneer je jouw aanvraag kunt indienen.

Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Wil je de veiligheid van je bedrijf vergroten? Dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Alle kleine bedrijven kunnen een gratis VKB-scan laten uitvoeren. Op basis van de scan kun je investeren in organisatorische, bouwkundige, elektronische of digitale maatregelen of combinaties daarvan. De helft van je investering wordt vergoed tot een maximum van € 1000,-.

Hoe kom je in aanmerking voor de Veiligheid Kleine Bedrijven-scan?

Als je onderneming aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor een Veiligheid Kleine Bedrijven-scan:

 • Je bedrijf telt maximaal 10 fulltime medewerkers
 • Je onderneming heeft maximaal 5 vestigingen

Hoe vraagt je de VKB-scan aan?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de VKB-scan uit. Op de website van het CCV kun je de VKB-scan aanvragen.

Interessant artikel?