Ben jij klaar voor de vraag naar groen?

Jouw klanten bekennen vaker kleur: ze kiezen regelmatig voor duurzame bedrijven en dus voor groen. Ook de overheid verwacht dat ondernemers hun bedrijfsvoering verduurzamen. Tips en adviezen waarmee je voor de klant het verschil kunt maken.

Wie groen doet, goed ontmoet

Het is een oude marketingwijsheid: laat zien dat je goed bezig bent. Dat geldt zeker voor de mate waarin een ondernemer helpt om de klimaat- en energiedoelstellingen van Nederland te realiseren. Zonnepanelen op dak zijn natuurlijk vanzelf al zichtbaar, maar vertel je klanten bijvoorbeeld eens wat dat aan energiewinst (minder CO2-uitstoot) oplevert. De gunfactor is een belangrijk criterium op basis waarvan consumenten aankoopbeslissingen nemen. 

Verbruik je meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3?

De Wet Milieubeheer bepaalt dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken, verplicht zijn alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Sinds kort ligt de bewijslast hiervoor bij de ondernemer. Zeker honderdduizend bedrijven in Nederland moeten zelf jaarlijks gaan rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Investeringen die snel zijn terug te verdienen zijn bijvoorbeeld plaatsing van ledverlichting, de installatie van een slimme meter of vloer- en dakisolatie. Meer informatie vind je hier.

Heeft jouw kantoorpand al minimaal een C-label? 

Een maatregel die de energietransitie moet versnellen, is de verplichting energieverslindende kantoren zuiniger te maken. Vanaf 2023 mogen kantoren die een energielabel slechter dan C hebben, niet meer worden gebruikt. Kantoren met label D en E kunnen door bijvoorbeeld de lichtinstallatie of het ventilatiesysteem aan te passen al veel winst behalen. Zeer onzuinige kantoren (F- en G-label) zullen steviger aan de bak moeten. Meer informatie over het label van jouw kantoor, vind je hier.

Verduurzamen met een bedrijf aan huis

Verduurzamen is al lang niet meer alleen een kwestie voor grote bedrijven. Ook als je onderneemt vanuit huis kun je je onderneming vergroenen. Met onze energiescan bijvoorbeeld, een persoonlijk bespaaradviesgesprek speciaal voor ondernemers met een bedrijf aan huis. Heel eenvoudig, met behulp van je mobiele telefoon. Maak meteen een gratis afspraak

Voorsprong bij aanbestedingen met de C02-Prestatieladder

Een hulpmiddel om het energieverbruik terug te dringen en de CO2-uitstoot te reduceren is de Prestatieladder. Die helpt je bij het verkrijgen van inzicht, het stellen van doelen en het bieden van transparantie. De implementatie van dit systeem heeft vier voordelen:

  1. bewustwording in je organisatie rondom energiebesparing
  2. korting op de inschrijfprijs bij aanbestedingen
  3. kostenbesparing op de energierekening
  4. instrument om een groene bedrijfsvoering aan te tonen.

Je leest meer over de prestatieladder op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)


Bepaal je duurzaamheidstrategie met het Energie-efficiëntieplan EEP

Elk bedrijf kan deelnemen aan een meerjarenafspraak energie-efficiëntie, een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daartoe moet een EEP (Energie-efficiëntieplan) worden opgesteld. Zo’n EEP verschaft inzicht in de energiesituatie en de besparingsopties van een bedrijf. Het is een instrument voor het plannen van maatregelen en het inhoud geven aan een duurzaamheidsstrategie. Niet alleen is het EEP handig om energie en dus kosten te besparen, het levert ook op een andere manier geld op. Bij goedkeuring van de EEP heb je recht op teruggaaf van energiebelasting en mogelijk compensatie van indirecte emissiekosten.

Verduurzaam je wagenpark

Het moment waarop elektrische auto’s kostenefficiënter zijn dan benzineauto’s komt snel naderbij. Dan gaan ook voordelen als lagere brandstofkosten, minder motorslijtage en lagere onderhoudskosten een rol spelen. De overheid steunt de overstap naar elektrisch rijden met belastingvoordelen en subsidies. Bijvoorbeeld de BPM: omdat een elektrische auto geen CO2-uitstoot geeft, is er geen BPM. En elektrische auto’s zijn vrijgesteld van Motorrijtuigenbelasting. Daarnaast geldt de Milieu-investeringsaftrek bij aanschaf van milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen. Volledige elektrisch rijden is snel interessant voor zakelijke rijders vanwege de lage bijstelling van 4% die tot 2021 geldt. Vanaf 2019 is dit overigens beperkt tot een catalogusprijs van EUR 50.000. Nog een voordeel: elektrisch rijden draagt bij aan de reputatie van de onderneming.

Laadpalen voor je bezoekers 

Steeds meer van je gasten, klanten en relaties rijden elektrisch. Door laadpalen te plaatsen bied je ze de mogelijk weer opgeladen bij jou te vertrekken. Zo zet je zichtbaar een stap naar verduurzaming. Want wie groen doet, goed ontmoet. Benieuwd hoe snel jij ze terugverdient? 

Je kunt altijd terecht bij onze Ondernemersdesk

Bel ons gerust op werkdagen van 08.00 tot 15.00 uur op 020 89 20 255. Wij zijn er voor jou.

Interessant artikel?