Milieucoördinator Mirjam Huisman geeft ons een rondleiding door het BovenIJ ziekenhuis. Ze laat zien welke stappen ze zetten om hun CO2-footprint te verkleinen. Erwin Manssen, relatiemanager bij Vattenfall Warmte, vertelt welke rol stadsverwarming daarin speelt.

Het BovenIJ ziekenhuis gaat voor een lagere CO₂-uitstoot

Zorg voor het milieu

Green Deal ondertekend

Voor het BovenIJ ziekenhuis is verduurzamen belangrijk. Ze willen zich niet alleen inzetten voor goede zorg, maar ook voor ons milieu. Daarvoor ondertekende het ziekenhuis in 2018 de ‘Green Deal’. Daarmee committeren ze zich aan de maatregelen van het klimaatakkoord. Met als doelstelling 49% CO2-reductie in 2030.

Paris-proof

In het Klimaatakkoord van Parijs is onder andere afgesproken dat in 2050 ongeveer twee derde van het energieverbruik moet worden bespaard. Daarnaast moeten we de CO2-uitstoot omlaag brengen. Maar hoe maak je je organisatie Paris-proof?

Mirjam Huisman vertelt hoe zij duurzame stappen zetten: “Wij hebben een portefeuilleroutekaart opgesteld, die geeft de route aan die wij willen volgen tot 2030 en vervolgens tot 2050. En dat is handig, want dan heb je inzichtelijk welke maatregelen je gaat nemen. Je weet precies wat de CO2-reductie is en wat het je ook gaat kosten.”

Overstap naar stadswarmte

Denk bij het verwarmen van gebouwen bijvoorbeeld aan oplossingen om CO2-uitstoot te reduceren. BovenIJ heeft de overstap gemaakt naar stadswarmte. “De overstap naar stadswarmte heeft ons goed geholpen om onze klimaatdoelen te halen. Door de overstap maken we veel minder gebruik van aardgas.”

Helemaal ontzorgd

“Wij hoeven ons niet zelf bezig te houden met onderhoud - wat ons veel gemak oplevert en ook een kostenbesparing. We worden helemaal ontzorgd met stadswarmte.“

Warmte uit Amsterdam

Edwin Manssen van Vattenfall Warmte vertelt graag meer over stadswarmte in de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord. “Niet ver bij het BovenIJ ziekenhuis vandaan sluiten we ook woningen aan op het stadswarmtenet. De warmte voor dit gebied wordt opgewekt in Amsterdam Westpoort, door de AEB Centrale. We gebruiken de restwarmte die daar anders verloren zou gaan, voor het verwarmen van het water. Dat hete water komt hier terecht en van daaruit gaat de warmte naar de woningen voor verwarming en het opwekken van warm tapwater.”

Nieuwe warmtebronnen

“Het moment dat je aansluit op het stadswarmtenet realiseer je eigenlijk direct al een CO2-reductie van zo’n 57%. En dat wordt alleen maar meer, omdat wij het stadswarmtenet steeds verder verduurzamen. We onderzoeken nieuwe warmtebronnen. Dan moet je denken aan geothermie, aquathermie of restwarmte van datacenters. Als je kijkt naar het energieverbruik van een huishouden of van een bedrijf of van een ziekenhuis dan is een groot gedeelte warmte. Als je dat gedeelte kunt verduurzamen, maak je al hele grote stappen richting Paris-proof.”

Ook koelen kan duurzamer

Niet alleen warmte kun je verduurzamen, ook voor het koelen van gebouwen zijn er innovatieve en duurzamere oplossingen. Mirjam licht toe: “Sinds begin dit jaar zijn wij in staat om - in plaats van met koelmachines en een koeltoren - ons binnenklimaat te koelen met water uit het Noord-Hollandskanaal, dat gewoon in de achtertuin van het ziekenhuis ligt. Via een warmtewisselaar wordt de koelte van het water gebruikt om ons ziekenhuis te koelen.”

Denk ook aan afvalscheiding

“Duurzaamheid is natuurlijk een groot gedeelte energietransitie, maar bij duurzaamheid mag je ook denken aan afvalscheiding. Wij zijn daar als ziekenhuis heel enthousiast mee bezig en het is heel mooi om te zien dat het echt bij mensen leeft. Collega’s van de OK kwamen naar mij toe: we hebben zoveel afval op de OK. Veel plastic, maar ook harde kunststoffen. Kan daar niet iets mee gedaan worden? Samen met onze afvalverwerker zijn we gaan kijken naar mogelijkheden. En nu kunnen harde en zachte kunststoffen gescheiden ingezameld worden wat uiteindelijk ook weer CO2-reductie oplevert.”

Zet nu stappen!

Erwin moedigt ondernemers aan om nu te beginnen. “Ik denk dat ondernemers, net als het energiebedrijf, nu stappen moeten maken om steeds duurzamer te zijn met hun gebouwen. Het is echt heel belangrijk om daar een stappenplan in te maken. En dat is niet in 2050 of 2040. Nee, dat is nu!"

Begin gewoon

Mirjam vult aan: “Ik zou andere ondernemers zeker motiveren om te onderzoeken of stadswarmte ook iets voor hun is. Maar niet alleen stadswarmte, ik zou sowieso openstaan voor alle innovatieve en duurzame oplossingen. Zorg dat je de juiste informatie en de juiste mensen om je heen verzamelt, en begin gewoon.”

“Verduurzamen is voor ons belangrijk omdat we ons niet alleen willen inzetten voor goede zorg, maar ook voor ons milieu.”

Mirjam Huisman, milieucoördinator BovenIJ ziekenhuis

Blijf op de hoogte

Elke twee maanden een korte update voor stadswarmte in de zakelijke markt en de publieke sector? Meld u aan voor ons Warmtenieuws.

In elk bedrijf of onderneming schuilt een Klimaatondernemer

Vattenfall investeert fors in 100% fossielvrije energie, maar we kunnen het niet alleen. Wij geloven dat iedere ondernemer een bijdrage kan leveren. Hoe pakken andere ondernemers dit aan? Luister de podcast of meld u aan voor de UpdateService.

Altijd een oplossing voor uw zakelijke energie

Onze beloften aan zakelijke klanten

  • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

  • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

  • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering