1. Grootzakelijk
 2. Sectoren
 3. Vastgoed
 4. Artikel Strengere handhaving informatieplicht

Voorkom boetes: strengere handhaving van de informatieplicht energiebesparing

De energiebesparingsplicht zoals die er nu ligt, zal uiterlijk op 1 januari 2023 worden uitgebreid. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onlangs aangekondigd. Op een nog kortere termijn – namelijk al vanaf dit jaar – wordt ook de handhaving op de informatieplicht energiebesparing strenger.

 

Wat gaat er precies veranderen? In dit artikel de belangrijkste ontwikkelingen voor u als vastgoedondernemer op een rij.

Waar moet ik als bedrijf aan voldoen?

Als uw bedrijf of instelling vanaf 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m³ aan aardgas per jaar verbruikt, dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dat is de energiebesparingsplicht. Vanaf 1 juli 2019 is daar de informatieplicht energiebesparing bij gekomen. Dit betekent dat u moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Bij het rapporteren (in eLoket) neemt u de Erkende Maatregelenlijsten (EML) als uitgangspunt. Er is voor 19 bedrijfstakken een EML opgesteld, waaronder voor kantoren.

Aantal rapportages blijft achter

Eind vorig jaar is er een balans opgemaakt: van de geschatte 90.000 informatieplichtige bedrijven, hebben er 53.000 daadwerkelijk een rapportage ingediend. Ook is er inzichtelijk gemaakt in welke gemeenten de rapportages achterblijven en is het aantal rapportages per bedrijfstak op een rijtje gezet.

Wat gaat er veranderen?

Eind 2020 zijn er behoorlijk wat nieuwe plannen aangekondigd rondom de energiebesparingsplicht. De belangrijkste plannen op een rij:

 1. Per 1 januari 2023 gold al de energielabel C-verplichting voor kantoorgebouwen. Daar komt nu een verbreding van de energiebesparingsplicht bij. Bedrijven hebben uiterlijk op 1 januari 2023 de aanvullende verplichting om – naast energiebesparende maatregelen – specifieke CO2-reducerende maatregelen te nemen en te rapporteren.

 2. Daarnaast wordt de energiebesparingsplicht uitgebreid naar Type C-bedrijven, bedrijven die nu nog onder de vergunningsplicht vallen. Ook zij moeten met Erkende Maatregelenlijsten (EML) gaan werken.

 3. Verder gaat per 1 januari 2022 de Omgevingswet Er zal dan een splitsing worden gemaakt tussen het gebouw – ofwel: de ‘(gebouw)gebruiksfunctie’ – en de ‘milieubelastende activiteiten’ die daar plaatsvinden. Het gevolg is dat de verantwoordelijkheid voor de informatieplicht dan zowel bij de eigenaar (gebouwgebruiksfunctie) als bij de gebruiker (milieubelastende activiteiten) kan komen te liggen.

  Bovendien komen milieubelastende activiteiten onder decentrale regels te vallen. Dat betekent dat gemeentes mogen gaan bepalen welke energiebesparende maatregelen er door die bedrijven moet worden doorgevoerd. In de praktijk kan het dus zijn dat een bedrijf met meerdere vestigingen in verschillende gemeentes verschillende maatregelen moet treffen.

 4. Tot slot neemt het risico op een boete toe. Er is in totaal namelijk €9.565.000,- beschikbaar gesteld om in 2020 en 2021 vaker en scherper te handhaven op de naleving van de informatieplicht energiebesparing.

Hoe voorkom ik boetes?

Om boetes te voorkomen, moet u uw rapportages dus op orde hebben. Rapporteren begint bij inzicht in het energieverbruik van uw panden. EnergieMonitoring kan daarbij helpen. Het geeft u continu inzicht in uw energieverbruik, laat zien waar u nog op energie zou kunnen besparen en is een manier om eenvoudig uw energieverbruik te verantwoorden. Lees er in deze whitepaper meer over.

Bent u daarnaast benieuwd hoe andere ondernemers in de vastgoedsector bezig zijn met energiebesparing én verduurzaming? Bekijk dan deze video, of beluister deze podcast.

Onze Vastgoed-specialisten staan voor u klaar!

Duurzame energieoplossingen

Inzicht krijgen in alle energie­besparingsmaatregelen, wet- en regelgeving en mogelijke subsidies kan een tijdrovende en ingewikkelde klus zijn. Wij helpen u graag op weg om snel en eenvoudig aan de slag te gaan met het verduurzamen van uw panden.

Markt Expertise Desk

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

 • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering