Deze 5 nieuwe labs helpen industriƫle ondernemers vooruit bij verduurzaming

18,3 miljoen euro. Dat heeft het kabinet vrijgemaakt voor onderzoek om de energietransitie te versnellen. Met dat geld gaat TNO EnergieTransitie samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen vijf laboratoria openen. Dat biedt kansen voor ondernemers in de industrie.

Pilot- en demonstratieprojecten

In de vijf laboratoria worden pilot- en demonstratieprojecten ontwikkeld die relevant zijn voor de industriële sector. De projecten hebben de potentie om in de toekomst op grotere schaal te worden toegepast. U kunt als industriële ondernemer de ontwikkelingen volgen, vragen stellen én uw medewerking aanbieden.

Vijf veelbelovende labs

De volgende 5 labs worden geopend:

 1. Mass customization lab voor nieuwe generatie zon-PV
  Dit lab doet onderzoek naar de volgende generatie zonne-energietoepassingen. Het gaat om halffabricaten, die geïntegreerd kunnen worden in allerlei oppervlakten en objecten. Toepassing is mogelijk in de gebouwde omgeving, infrastructuur en voer- en vaartuigen.

 2. Onderzoekslab voor negatieve CO2 emissies (NET-LAB)
  Het NET-LAB werkt aan technologieën om CO2 uit de lucht te halen en nuttig te gebruiken. In testinstallaties gaat TNO experimenteren met uiteenlopende stoffen en technieken. Bovendien kunnen bedrijven hier hun vindingen en apparaten testen en valideren onder realistische omstandigheden.

 3. Onderzoekslab Industriële Elektrificatie
  Elektrificatie is een speerpunt voor de verduurzaming van de industrie. In het Onderzoekslab Industriële Elektrificatie komen drie type installaties te staan die in de praktijk gedemonstreerd kunnen worden. Het gaat daarbij om technieken op het gebied van industriële warmte, inpassing van groene waterstof en directe conversie van CO2, die allemaal gebruik maken van duurzame elektriciteit. U kunt hier straks de nieuwste warmtepompen, elektrische boilers, electrolysers en conversieprocessen in werking zien. De onderzoeksfaciliteit staat open voor samenwerking en kennisdeling met de maakindustrie en industriële bedrijven die willen vergroenen.

 4. Het Mollier Lab: innoveren in industriële droogtechnologie
  Het onderzoek in het Mollier Lab richt zich op industriële droog- en ontwateringstechnologieën. Zo ontwikkelt het lab straks apparatuur voor de demonstratie van innovatieve verwarmingstechnieken. Voorbeelden zijn microgolf en infrarood, oververhitte stoomtechnologie en combinaties met warmtepompen. Het Mollier Lab ontwikkelt de nieuwe droogtechnologieën in nauwe samenwerking met industriële eindgebruikers en fabrikanten van droog- en ontwateringsapparatuur. Zo ontstaan innovaties die direct toepasbaar zijn in de bedrijfsprocessen van de industrie. Het Mollier lab is een ideale partner voor industriële bedrijven die hun processen energiezuiniger willen maken en willen bijdragen aan verlaging van de CO2-uitstoot.

 5. Lab voor onderzoek naar omgevingseffecten zonne- en windenergie
  Dit (mobiele) lab onderzoekt de impact van windturbines en zonneparken op ecologie, bodemkwaliteit en waterkwaliteit. Ook onderzoekt het de (brand)veiligheid van zonne-energiesystemen en zonneparken, net als de mogelijkheden rondom recycling en circulariteit.

Blijf op de hoogte

Kom meer te weten over de plannen en onderzoeksactiviteiten van deze vijf labs en klik op de links hierboven. U kunt daar ook terecht voor informatie over nieuwe ontwikkelingen, het stellen van vragen aan de projectleiders en het aanbieden van uw medewerking.

Meer weten over het elektrificeren van de industrie?

Zoekt u meer informatie over elektrificatie in de industrie? Of inspiratie over hoe industriële ondernemers zoals u kansen zien en succesvol stappen zetten in verduurzaming? Lees dan ons rapport, beluister de podcast of meldt u aan voor de UpdateService.