Fossielvrije waterstof voor grootschalige biobrandstofproductie

De elektrificatie van de maatschappij en de industrie neemt exponentieel toe. Het kan, samen met het proces om de energiesector zelf CO2-vrij te maken, een belangrijke bijdrage leveren aan een fossielvrij leven binnen één generatie. Wij zijn daarom met de Zweedse oliemaatschappij Preem een partnership aangegaan om fossielvrije waterstof te gebruiken voor grootschalige productie van biobrandstoffen.

 

Waterstof heeft als gunstige bijkomstigheid dat energie eenvoudiger kan worden getransporteerd en opgeslagen. Het opslaan van energie is een belangrijke ontwikkeling vanwege het groeiend aandeel flexibele fossielvrije bronnen, zoals wind- en zonne-energie in onze energiemix.

Fossielvrije elektriciteit voor een CO2-vrije industrie

Fossiele brand- en grondstoffen worden gebruikt voor bijna alles wat we doen en produceren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de CO₂-uitstoot van de industrie verminderen en zelfs volledig fossielvrij maken? Bekijk de video over de nieuwe oplossingen.

Elektrificatie van de Industrie

In het rapport "Elektrische Regeneratie: Decarbonisering van de industrie en samenleving door elektrificatie" leest u alles over het elektrificeren van de industriesector.

Download het rapport
Preem en Vattenfall ontwerpen fossielvrije waterstofgascentrale

Een fossielvrije waterstofgas-centrale

De samenwerking tussen Preem en Vattenfall is in 2019 versterkt door de gedeelde ambitie om een nieuwe fabriek te bouwen met een capaciteit van 20 GW. Momenteel zijn we bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van de installatie, die Europa's grootste waterelektrolyse-installatie voor de raffinagesector zal worden.
Naar verwachting gaat de fabriek de CO2-uitstoot van raffinageprocessen in Zweden met 15% oftewel 25.000 ton per jaar verminderen. De uitstoot in de transportsector zal met circa 230.000 ton per jaar dalen.

Elektrificatie in de industrie

Wij werken met andere bedrijven en industrieën samen om innovatieve oplossingen te vinden om industriële processen fossielvrij te maken. Zo elektrificeren we processen in de staal- en betonproductie. En zien we mogelijkheden in de chemische sector om met fossielvrije waterstof plastic en kunstmest te produceren.

Duurzaam advies. En altijd een scherpe prijs.

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

  • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

  • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

  • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering