Stadswarmte: beproefd alternatief voor aardgas

Heeft u de ambitie om uw bedrijf van gas los te koppelen en over te stappen op stadswarmte? Of heeft u al stadswarmte? Dan zet u met een gemiddelde CO2-reductie van 54% een belangrijke stap naar een duurzame bedrijfsvoering.

Zo maken we stadswarmte

Stadswarmte wordt gemaakt met warmte die vrijkomt bij industriële processen. Bijvoorbeeld bij de opwekking van elektriciteit of het verwerken van restafval. Deze warmte verdwijnt normaliter in de lucht, of wordt via koelwater geloosd in het oppervlaktewater. Zonde van de energie natuurlijk.

Met de geproduceerde warmte verwarmen we water, dat via goed geïsoleerde leidingen naar uw kantoor, bedrijf of woonwijk stroomt. Daar zorgt het voor efficiënte en milieuvriendelijke verwarming van uw gebouwen. Eenmaal afgekoeld stroomt het water terug naar de bron en begint het proces opnieuw.

Alternatief voor aardgas

De overheid heeft bepaald dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Dit draagt bij aan het behalen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Stadswarmte is een alternatief waarmee veel CO2-uitstoot vermeden kan worden. In 2018 was onze CO2-reductie gemiddeld 54% ten opzichte van individuele gasgestookte cv-ketels. Jaarlijks brengen we in beeld wat de behaalde CO2-reductie door stadswarmte is. Hoeveel individuele CO2-uitstoot we daarmee voorkomen leest u in de rapportages per plaats of regio.

Steeds milieuvriendelijker

We zorgen voor verdere verduurzaming en we vertellen hoe we dat doen. Bijvoorbeeld door nog duurzamere bronnen aan te sluiten. Want dat is het mooie van stadswarmte: als er een nieuwe, duurzame warmtebron beschikbaar is kan die warmte aan het warmtenet toegevoegd worden. Zo wordt stadswarmte steeds groener.

Onze CO2-reductie

Onze ambitie met stadswarmte

Bij Vattenfall werken we elke dag aan onze missie: fossielvrij binnen één generatie. Samen met onze klanten zorgen we voor een duurzame toekomst. Stadswarmte is een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas. De mogelijkheden worden steeds talrijker. Daarom breiden we onze netten steeds verder uit.

Waar leveren wij stadswarmte?

In steeds meer delen van Nederland leveren we stadsverwarming. Op de kaart ziet u of u ook gebruik kunt maken van stadsverwarming.

Hier leveren wij stadsverwarming

Welke warmtebron zou u gebruiken?

Speel nu ons CO2-reductiespel. Door een eigen warmtenetwerk aan te sluiten op bronnen en restwarmte verlaagt u de CO₂-uitstoot. Kies slim welke bron u plaatst. Want elke bron heeft voor- en nadelen. Voor welke bronnen van duurzaam opgewekte energie kiest u?

Speel het spel

Interessant artikel?