Tarieven energiebelasting 2019

Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2019.

Energiebelasting elektriciteit

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (voor grootzakelijk per 1-1-2019)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) Energiebelasting Opslag duurzame energie
Zone 1: 0 - 10.000 kWh € 0,09863 € 0,018900
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) € 0,00000 € 0,018900
0 - 10.000 (openbare laadpalen)* € 0,05337 € 0,000000
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,05337 € 0,027800
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01421 € 0,007400
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00058 € 0,000300
> 10.000.001 kWh niet-zakelijk gebruik € 0,00117 € 0,000300
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 257,54 € 0,000000
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 1 x 6 Ampère op het geschakeld net (afgeschaft per 1-1-2015) € 0,00 € 0,000000
Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld  vrijgesteld

* Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt voor de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh) een verlaagd energiebelastingtarief in de periode 2017-2020. Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met Opslag Duurzame Energie.

Energiebelasting gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven energiebelasting voor gas (voor grootzakelijk per 1-1-2019)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,29313 € 0,0524
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06542 € 0,0161
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02383 € 0,0059
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01280 € 0,0031
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,16452 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,29313 € 0,0524
Aardgas voor doorleveranciers onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés vrijgesteld vrijgesteld

Energiebelasting tuinbouw

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.

Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw (voor grootzakelijk per 1-1-2019)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,04707 € 0,0084
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02469 € 0,0061
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02383 € 0,0059
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01280 € 0,0031