Tarieven energiebelasting 2018

Tarieven energiebelasting 2018

Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2018.

Waar vindt u de energiebelastingtarieven?

Op deze pagina vindt u de tarieven energiebelasting van 2018. De tarieven voor energiebelasting en opslag duurzame energie vindt u in het specificatieblok op uw maandfactuur of jaarafrekening.

In aanmerking komen voor een verlaagd energiebelastingtarief?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager energiebelastingtarief of zelfs vrijstelling krijgen. Als u kunt aantonen dat u in aanmerking komt voor een gunstiger tarief, dient u dan de verklaring bij ons in. Dan zorgen wij dat we u aanvraag zo snel mogelijk verwerken.

Bekijk de energiebelastingverklaringen

7 vragen en antwoorden over energiebelasting

Samen met u zorgen we er graag voor dat u niet onnodig veel energiebelasting betaalt. Daarom geven we antwoord op zeven basisvragen over energiebelasting.

Energiebelasting elektriciteit

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (voor grootzakelijk per 1-1-2018)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw)Energiebelasting*Opslag duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,10458 € 0,013200
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) € 0,00000 € 0,013200
0 - 10.000 (openbare laadpalen) ** € 0,05274 € 0,000000
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,05274 € 0,018000
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01404 € 0,004800
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00057 € 0,000194
> 10.000.001 kWh niet-zakelijk gebruik € 0,00116 € 0,000194
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 308,54 € 0,000000
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 1 x 6 Ampère op het geschakeld net (afgeschaft per 1-1-2015) € 0,00 € 0,000000
Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld  vrijgesteld

* Verhoogd met indexatie
** Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt voor de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh) een verlaagd energiebelastingtarief in de periode 2017-2020. Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met Opslag Duurzame Energie.

Energiebelasting voor kleinverbruik

Wilt u weten hoe het precies zit met belasting over de energie die u thuis verbruikt?

Energiebelasting gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven energiebelasting voor gas (voor grootzakelijk per 1-1-2018)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)Energiebelasting*Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,26001 € 0,0285
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06464 € 0,0106
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02355 € 0,0039
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01265 € 0,0021
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,16257 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,26001 € 0,0285
Aardgas voor doorleveranciers onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés vrijgesteld vrijgesteld

* Verhoogd met indexatie

Energiebelasting gas

Energiebelasting tuinbouw

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.

Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw (voor grootzakelijk per 1-1-2018)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)Energiebelasting*Opslag 
Duurzame
Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,04175 € 0,0046
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02440 € 0,0040
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02355 € 0,0039
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01265 € 0,0021

* Verhoogd met indexatie

Afschaffing landbouwregeling btw vanaf 1 januari 2018: wat verandert er voor u?

Met ingang van 1 januari 2018 is het verlaagde btw-tarief van 6% voor de levering en het transport van aardgas aan  land- en tuinbouwers, dat gebruikt wordt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten, afgeschaft. Met de doorvoering van deze wet brengen we 21% btw in rekening.

Voor energiebelasting en Opslag Duurzame Energie blijft het verlaagd tarief voor tuinders bestaan.

Vragen over de tarieven energiebelasting?

We geven graag antwoord op al uw vragen. U kunt ons altijd bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

bel 088 363 79 00

Energiebelasting tuinbouw

Zelf handelen in energie

Slim inkopen van energie is één van de uitdagingen waar u met uw glastuinbouwbedrijf voor staat. Met ons handelsplatform regelt u het in- en verkopen van uw energie gemakkelijk online.