Tarieven energiebelasting 2016

Tarieven energiebelasting 2016

De overheid wil dat we zuiniger omgaan met energie. Daarom betalen we met z'n allen energiebelasting. Maar hoeveel belasting betaalt uw bedrijf eigenlijk voor uw elektriciteits- en gasverbruik? Hier vindt u de tarieven energiebelasting 2016.

Waar vindt u de energiebelastingtarieven?

Op deze pagina vindt u de tarieven energiebelasting van 2016. De tarieven voor energiebelasting en opslag duurzame energie vindt u in het specificatieblok op uw maandfactuur of jaarafrekening.

In aanmerking komen voor een verlaagd energiebelastingtarief?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager energiebelastingtarief of zelfs vrijstelling krijgen. Als u kunt aantonen dat u in aanmerking komt voor een gunstiger tarief, dient u dan de verklaring bij ons in. Dan zorgen wij dat we u aanvraag zo snel mogelijk verwerken.

Bekijk de energiebelastingverklaringen

7 vragen en antwoorden over energiebelasting

Samen met u zorgen we er graag voor dat u niet onnodig veel energiebelasting betaalt. Daarom geven we antwoord op zeven basisvragen over energiebelasting.

Energiebelasting elektriciteit

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (per 1-1-2016)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw)EnergiebelastingOpslag duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh 0,10070 0,0056
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh 0,04996 0,0070
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh 0,01331 0,0019
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik 0,00053 0,000084
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie 310,81000 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère * 0,00000 0,00
Elektriciteit voor houders van een gesloten distributie systeem onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld  vrijgesteld

* Per 1 januari 2015 geldt belastingvermindering alleen nog voor WOZ-objecten met een verblijfsfunctie.

Wat is Opslag Duurzame Energie?

ODE is een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas. U betaalt dit, omdat de overheid ons stimuleert om meer duurzame energie te produceren.

Energiebelastingen voor gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven energiebelasting voor gas (per 1-1-2016)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)EnergiebelastingOpslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 0,25168 0,0113
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 0,06954 0,0042
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 0,02537 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 0,01212 0,0009
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
0,16080 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
0,25168 0,0113
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) vrijgesteld vrijgesteld

Gunstige energiebelastingen

Het kan zijn dat uw bedrijf in aanmerking komt voor korting op uw energiebelastingtarief.

Energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De tarieven gelden per m3.

Tarieven energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2016)

Tarieven gas in €/m(exclusief btw)EnergiebelastingOpslag 
Duurzame 
Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 0,04042 0,0018
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 0,02339 0,0021
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 0,02537 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 0,01212 0,0009

Heeft u een vraag over de tarieven voor energiebelasting?

Bel ons gerust. U bereikt ons op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Interessant artikel?