Tarieven energiebelasting 2016

Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2016.

Energiebelasting elektriciteit

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten. 

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (per 1-1-2016)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) Energiebelasting Opslag duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh 0,10070 0,0056
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh 0,04996 0,0070
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh 0,01331 0,0019
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik 0,00053 0,000084
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie 310,81000 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère * 0,00000 0,00
Elektriciteit voor houders van een gesloten distributie systeem onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld  vrijgesteld

* Per 1 januari 2015 geldt belastingvermindering alleen nog voor WOZ-objecten met een verblijfsfunctie.

Energiebelastingen voor gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per m3 voor alle gasproducten. 

Tarieven energiebelasting voor gas (per 1-1-2016)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 0,25168 0,0113
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 0,06954 0,0042
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 0,02537 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 0,01212 0,0009
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) 0,16080 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) 0,25168 0,0113
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) vrijgesteld vrijgesteld

Energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De tarieven gelden per m3

Tarieven energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2016)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 0,04042 0,0018
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 0,02339 0,0021
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 0,02537 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 0,01212 0,0009