1. Grootzakelijk
  2. Energiekenners
  3. Business bibliotheek
  4. Zonnepanelen in zicht met SDE++ subsidie

Zonnepanelen in zicht met SDE++ subsidie

Bedrijven kiezen steeds vaker voor duurzame energie en in toenemende mate voor zonnepanelen. Misschien overweegt u zelf ook zonnepanelen voor uw bedrijf? Met SDE++ subsidie wordt de investering hiervoor een stuk aantrekkelijker. Met SDE++ subsidie verlaagt u de kosten en is verduurzamen ineens een stuk eenvoudiger.

Wat is SDE++ subsidie?

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie, de SDE, is een stimulans voor bedrijven en (non-profit)instellingen in Nederland om de energievoorziening te verduurzamen.

Waarom stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzame energie?

Dit doen ze omdat:

  • Duurzame energie beter is voor het milieu. Het maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
  • Het goed is voor de economie. Jaarlijks komt hiervoor SDE-budget vrij. In de voorjaarsronde van 2020 is 2 miljard euro beschikbaar gesteld.
  • Naast de opwekking van duurzame energie door zon, kan de subsidieregeling ook worden gebruikt voor biomassa, geothermie, water en wind (land, meer en dijk).

Hoe werkt SDE++ subsidie?

Duurzame energie opwekken is kostbaar. Met de SDE++ subsidie vergoedt de overheid tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De subsidie geldt voor de hoeveelheid opgewekte energie gedurende meerdere jaren. Hoe hoog de subsidie voor u uitvalt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van de energieprijs.

De marktwaarde van de energieprijs wordt jaarlijks vastgesteld. Hoe hoger de marktwaarde, hoe minder subsidie u krijgt. U krijgt dan meer van uw energieafnemer. Bij een lagere marktwaarde krijgt u juist meer subsidie en minder van uw energieafnemer.

Verder speelt het moment dat u de subsidie aanvraagt en voor welk bedrag ook mee. Jaarlijks kunt u zich inschrijven op twee openstellingsrondes. Die rondes zijn weer ingedeeld in drie fases met elk een maximumfasebedrag. Hoe later u in de ronde een aanvraag doet, hoe hoger het bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen tot een maximum.

Wat zijn de voordelen van de SDE++ subsidie?

Wanneer u SDE++ subsidie voor zonnepanelen toegewezen krijgt, levert u dat extra voordelen op:

  • U ontvangt maximaal 12,5 eurocent per kWh zonne-energie
  • U bespaart op uw stroomrekening (dagstroom)
  • U verkoopt de stroom die niet wordt verbruikt (dagstroom) aan uw energiebedrijf

Uw zakelijke zonnedak binnen handbereik met de SDE++ subsidie

In deze whitepaper leest u alles over de subsidieregeling SDE++ en hoe u voor deze subsidie in aanmerking komt.

Download de whitepaper

Meer over dit onderwerp