1. Grootzakelijk
 2. Duurzaam ondernemen
 3. De CO₂-prestatieladder: verduurzamen op 5 niveaus

De CO-prestatieladder: verduurzamen op vijf niveaus

Met de CO₂-prestatieladder kunt u laten zien wat uw organisatie doet om de CO₂-uitstoot te verminderen. Het is een CO₂-managementsysteem met vijf niveaus, die de mate van ‘duurzame volwassenheid’ van het bedrijf aangeven. In dit artikel leest u op welke niveaus uw bedrijf kan opereren.

Wat is de CO₂-prestatieladder?

Klimmen op de CO₂-prestatieladder

Door het nemen van maatregelen kan uw bedrijf steeds hoger klimmen op de CO2-prestatieladder. Denk aan besparen op uw energieverbruik of door het gebruik van duurzame energie. Maar ook door uw leveranciers te vragen naar hun CO2-besparing. De niveaus op de CO2-prestatieladder lopen van niveau 1 tot niveau 5. Niveau 1 is het begin, niveau 5 is het hoogst haalbare. Aan elk niveau zijn andere eisen verbonden.

De 5 niveaus van de CO₂-prestatieladder:

Niveau 1

 • Het bedrijf heeft haar energiestromen kwalitatief in kaart gebracht.
 • Het bedrijf kent potentiële opties voor energiebesparing en duurzame energie.
 • Het bedrijf communiceert in- en extern op ad hoc basis over haar beleid met betrekking tot energiebesparing en duurzame energie.
 • Het bedrijf is op de hoogte van sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie.

Niveau 2

 • Het bedrijf heeft haar energiestromen kwantitatief in kaart gebracht.
 • Het bedrijf heeft een kwalitatieve doelstelling geformuleerd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.
 • Het bedrijf communiceert intern structureel over haar energiebeleid en reductiedoelstellingen.
 • Het bedrijf neemt passief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

In 5 stappen uw CO₂ reduceren

In deze whitepaper leest u wat de CO2-prestatieladder is en hoe u zorgt dat deze in uw voordeel werkt.

Download de whitepaper

Niveau 3

 • Het bedrijf beschikt over een actueel CO2-emissie-inventaris voor haar eigen CO2-uitstoot dat volgens de ISO-standaard is opgesteld en eventueel door een onafhankelijke instelling is geverifieerd.
 • Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen CO2-uitstoot.
 • Het bedrijf communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.
 • Het bedrijf neemt actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie. Het afnemen van Nederlandse wind is een belangrijk pluspunt voor wie dit niveau wil bereiken.

Niveau 4

 • De ketenemissies zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht en voor twee relevante ketens zijn ketenanalyses uitgevoerd.
 • Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar ketenemissies.
 • Het bedrijf onderhoudt een dialoog met belanghebbenden. Het bedrijf kan aantonen dat zij initiatiefnemer is van een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

Niveau 5

 • Het bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van haar A-leveranciers.
 • Het bedrijf toont aan dat de geformuleerde doelstellingen op niveau 3 en 4 worden gerealiseerd.
 • Het bedrijf committeert zich publiekelijk aan een CO2-reductieprogramma van overheid of maatschappelijke organisatie.
 • Het bedrijf kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-reductieprogramma.

Meer over hetzelfde onderwerp