Duurzame ambitie Vattenfall met grootste windmolenpark op zee ter wereld

Vattenfall is één van de grootste energiebedrijven in Europa. Al meer dan 100 jaar produceren en leveren we energie, opgewekt uit schone bronnen zoals waterkracht, zon én Nederlandse wind. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken, een stevige ambitie. Daarom investeren we fors in windenergie op het land én op zee. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.

Windpark Hollandse Kust

De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) flink verminderen de komende jaren. Vattenfall bouwt daarom het grootste windpark ter wereld op de Noordzee: Hollandse Kust Zuid.

De locatie van de windmolens op zee ligt op ongeveer 18 kilometer van de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Met het bouwen van windmolenpark Hollandse Zuidkust 1&2 (2018) en nu 3&4 is Vattenfall in één klap eigenaar van het grootste (subsidievrije) windmolenpark op zee. In totaal kunnen 2 tot 3 miljoen huishoudens straks gebruikmaken van de schone stroom van de windmolens van Hollandse Kust Zuid.

Het grootste windmolenpark ter wereld

Het totale windgebied Hollandse Kust Zuid bestaat uit vier kavels. Vattenfall bouwt alle vier de kavels. Het grootste windpark op zee levert straks ongeveer 1.500 megawatt (MW) aan opgesteld vermogen. De locatie van Hollandse Kust Zuid in de Noordzee is gunstig. Via havens zoals IJmuiden en Rotterdam is het Nederlandse windpark goed bereikbaar. Naar verwachting komen er ongeveer 38 windmolens per kavel te staan, in totaal dus rond de 150 stuks voor het hele windpark op zee.

Fossielvrij binnen één generatie

Met het windmolenpark Hollandse Kust Zuid draagt Vattenfall bij aan de ambitieuze doelstellingen die Nederland heeft om klimaatverandering tegen te gaan. Windenergie is een groot en belangrijk onderdeel van onze ambitie; een fossielvrij leven binnen één generatie.

Duidelijk is dat we in Nederland meer fossielvrije energie moeten opwekken. Daarom bouwen we aan groene stroom. Om grote stappen te zetten, bouwen we grote offshore windmolenparken in zee en windmolenparken op het land. Vattenfall heeft 71 grote windparken in Europa waarvan 15 windmolenparken in Nederland staan.

Windmolenpark Hollandse kust

Deel deze pagina

Meer informatie over andere energiebronnen