1. Home
  2. Duurzame energie
  3. Windenergie: bron die nooit opraakt
  4. Opslag windenergie in nieuwe superbatterij
Opslag voor windenergie | Vattenfall Energie

Opslag windenergie in nieuwe superbatterij

Als we groene stroom kunnen opslaan, hebben we geen fossiele brandstoffen meer nodig. Daarom werken we samen met de TU Delft aan de omvorming van onze Magnumcentrale tot superbatterij.

Zonder steenkool stroom

De Magnum-centrale in de Eemshaven is een multi-fuel-centrale. Dit betekent dat we er meerdere brandstoffen kunnen gebruiken. Tot nu toe hebben we alleen aardgas gebruikt en geen steenkool. We hopen binnen 5 jaar een nieuwe technologie toe te passen waarmee we groene stroom omzetten in ammoniak. Die ammoniak gebruiken we vervolgens als CO2-vrije brandstof. Hoewel we dus nog een aantal jaren nodig hebben voor de ontwikkeling, kunnen we nu al aangeven dat wij ook in de toekomst geen steenkool zullen gebruiken in de Magnum-centrale.

Magnum opslag | Vattenfall Energie

Over ammoniak

Ammoniak is een verbinding van stikstof en waterstof (NH3). Beide elementen komen algemeen op aarde voor. De lucht bijvoorbeeld bestaat voor 78% uit stikstof. En waterstof is het meest voorkomende element in het universum.

Bij ammoniak denk je vast aan de doordringende lucht bij het schoonmaken van schilderwerk. Of aan de effecten van vrijgekomen ammoniak op het milieu, bijvoorbeeld door bemesting. Dan is sprake van onverbrande ammoniak.

Bij de verbranding van ammoniak gaat de stof over in stikstof en waterdamp. De Magnum-centrale beschikt over een DeNOx-installatie voor stikstofoxiden. Bij ons onderzoek staan veiligheid en milieu voorop. Al meer dan 100 verschillende industrieën gebruiken ammoniak. Daarnaast hebben we in Nederland al jaren ervaring met grootschalige opslag ervan.

Vattenfall met ammoniak in de race voor titel ‘Voorbeeld voor duurzame industrie in Noord Nederland’

Vattenfall is naast BASF Heerenveen en AkzoNobel één van de drie finalisten bij de verkiezing van de Northern Enlightenmentz 2016. Wie is het aansprekende voorbeeld als het gaat om duurzame industrie in Noord Nederland?

Infographic Superbatterij | Vattenfall Energie

Deel deze pagina

Meer informatie over andere energiebronnen