1. Home
  2. Duurzame energie
  3. Drijvend zonnepark

Het eerste drijvende zonnepark in Nederland

Een klimaatneutrale toekomst, vrij van CO2-uitstoot en een fossielvrij leven. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we de samenwerking opgezocht met Netterden Zand en Grind. Het resultaat? Een drijvend zonnepark met een capaciteit van 1,2 Megawatt.

Waarom een drijvend zonnepark?

We zijn al aardig op weg met onze ambitie: fossielvrij leven binnen één generatie. Maar op dit moment is er nog niet genoeg fossielvrije energie voor heel Nederland. Er moet dus meer fossielvrije energie opgewekt worden. Dat kunnen we alleen voor elkaar krijgen als we verder kijken, blijven innoveren en op zoek gaan naar nieuwe oplossingen. Zoals investeren in een drijvend zonnepark bijvoorbeeld. Een goed alternatief omdat grond om zonneparken te bouwen schaars is in Nederland. Tevens zorgt het water voor een natuurlijke koeling voor de panelen en ontstaat er daardoor een hoger rendement.

Klimaatneutraal door zonne-energie

Op de locatie in Gendringen, waar Netterden al 25 jaar zand en grind wint, ligt in het water een elektrische zandzuiger. Jaarlijks verbruikt die samen met de bijbehorende sorteer- en verwerkingsinstallaties zo’n 2,5 miljoen kWh. Door de afgravingen is een plas ontstaan waar nu het eiland met de drijvende zonnepanelen staan. En de helft van die energiebehoefte wordt nu lokaal door zonne-energie opgewekt en voorzien. Een mooie stap richting een klimaat neutrale toekomst.

Samen op weg naar een fossielvrije toekomst

“Ons gezamenlijke streven naar een duurzame toekomst heeft ons samengebracht in dit project”, zegt business development manager Ivo Iprenburg.  Bijzonder vind ik dat Netterden dit project niet zozeer gestart is vanuit een winstoogmerk, maar vanuit hun visie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Groene energie hoort daar vanzelfsprekend bij.” Door onze krachten te bundelen en te investeren in het zonnepark verminderen we de uitstoot van CO2 bij productie en bij gebruik.

Deel deze pagina